Khamis, Disember 23, 2010

Otak Kita Tidak Membaca Huruf Tetapi Kata - Kata.......

Menurut penelitian dari Universitas Cambridge, Urutan Huruf dalam kata tidak penting, Cukup huruf pertama & terakhir yang ada pada tempatnya sisanya boleh ditulis tak tersusun tetapi kita dapat membacanya ini disebabkan karena otak kita tidak membaca huruf per huruf, namun kata perkata.

Silakan cuba baca kalimat berikut:

merunut sautu pelneitian di Uinervtisas Cmabridge, utruan hruuf dlaam ktaa tiadk penitng, ckuup hruuf petrama dan trekahhir ynag ada pdaa tepmatyna siasyna bsia dtiluis bernataakn teatpi ktia daapt mebmacayna ini dsiebbkan kaerna oatk ktia tdiakmebmcaa huurf per huurf, nmaun ktaa per ktaa ....hbeat kan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan